mandag, september 10, 2007

Techsail er fine greier
Har man et IMS-målebrev for hånden, og en kopi av programmet, får man til det utroligste. Her er f.eks. et polardiagram med angivelse av spinnaker og fokk, samt skille på true wind og apparent wind. Interessant å se hvor skjæringspunktet mellom fokk og spinnaker går, samt under hvilke vindstyrker det lønner seg å skjære på lensen.


Ingen kommentarer: