mandag, mai 11, 2009

Rydding i LYS-tall

Det ramlet inn en mail som er masseutsendt fra NORLYS:

"Vi har i LYS systemet hatt flere båter som har hatt avvik i forhold til Norsk
Standard og ikke minst LYS reglene. Dette skyldes at det har ikke hatt noe
automatisk sjekk av båtene registrert på www.seiling.org.
Feilene vi har hatt i systemet har som oftest blitt liggende helt siden NORLYS ble etablert
og på mål fra Norges Seilforbunds system. Vi har i vinter arbeidet med å "vaske"
databasen for å finne ut hvilke båter dette gjelder. Vi har nå, på fredag,
oppdatert databasen slik at den gjør automatiske korrigeringer. Mange, mellom
800 – 900 båter, vil da oppleve at feil som har ligget i systemet uten å bli
straffet nå er blitt "oppdaget" og båtene får tilegg i LYS-tallet.Slike tillegg
står beskrevet nederst i målebrevet.

Automatisk justering av LYS tallet ved
avvik på båt innbærer at en båt til enhver tid har korrekt LYS tall i forhold
til det utstyret som er i bruk. Ved endring av
seilkonfigurasjon/deaktivering/aktivering av seil hvor det er avvik fra båtens
standard/LYS Regler vil avvikene summeres opp og bli lagt til båtens LYS tall.
Det vil ikke bli gitt større tillegg enn 0,02. De automatiske tilleggene vil
være max 0,01 for båt/rigg og 0,01 for seil. Blir det store avvik behandles
disse spesielt av LYS Komiteen. Båter får ikke tillegg i måltallet for utstyr
som ikke er i bruk. Eksempelvis for kan et for stort seil deaktivers (tas ut
av
bruk) og tillegget vil da automatisk tas bort . Heretter vil det ikke bli
sendt ut e-post grunnet endring av LYS med basis i
avvik/konfigurasjonsendring

Heretter vil det ikke bli sendt ut e-post ved
endring av LYS med basis i avvik/konfigurasjonsendring. Det er opp til
arrangører og seilere å sjekke LYS tallet som til en hver tid er gjeldene for
båtene.

NORLYS skjønner frustrasjonen for de som får tillegg, men vi tror at
generelt er alle opptatt av at vi får ærlig seilas. Vi tror at seilerne vil
korrigere feilene enten ved å få feilen kontrollmålt av godkjent måler eller ved
å korrigere utstyret slik at det blir innenfor regelverket. På denne måten vil
systemet vårt bli bedre og vi kan få et målesystem som enklere kan brukes til å
gi en best mulig service tilbake til seilern.

Oversikt over målere finner du
www.seiling.org

LYS-komiteen"Dette har den praktiske konsekvens at mange av de aktive båtene i BSF har fått justert sine LYS-tall oppover. Det blir nok en hektisk måle-, og kontrollmåleaktivitet i dagene og ukene fremover....

Ingen kommentarer: