torsdag, juni 26, 2008

Profilering i media

Det ser ut som om skipperen på Ariel har sluttet å blogge. Og istedet satset på å profilere meningene sine i andre kanaler. Som for eksempel i NRK-Nordland.

Ingen kommentarer: