onsdag, februar 13, 2008

Fair play på tirsdagene

Etter tirdagens årsmøte i seilforeninga, har en endelig fått vedtatt at en skal ha mer fair play på tirsdagsregattaene.

For det første skal det være minst to klasser. Dette har vært et problem de senere årene, hvor forskjellene i LYS-tall har økt mye. Og det har ikke vært riktig å samenligne båter med 1,33 i LYS mot båter på ca 1,00. Anbefalingene til NORLYS har vært maks 10% forskjell i LYS, men dette bør selvsagt veies opp mot antall båter. Dette burde ikke være noe problem når vi skjeler til andre sammenlignbare foreningers praksis, samt antall båter som deltar i Bodø.

For det andre er det nå nedfelt som prinsipp at båter som konkurrerer mot hverandre, skal starte samtidig. Tidligere praksis på dette området har ikke vært bra, spesielt ikke med store forskjeller i LYS. Nå blir dette rettet opp.

Vi går en spennende og interessant 2008-sesong i møte, hvor betingelsene for fair seilas er bedre enn på lenge!

Ingen kommentarer: